Класация по области за 18 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Drenthe

-1,44¢

-1,17¢

-0,01¢

-2,628

2 =

Overijssel

-0,85¢

-0,63¢

-0,39¢

-1,868

3 =

Groningen

-0,83¢

-0,83¢

-0,06¢

-1,722

4 =

Gelderland

-0,69¢

-0,49¢

-0,07¢

-1,249

5 +1

Utrecht

-0,40¢

-0,87¢

0,04¢

-1,228

6 -1

Friesland

-0,26¢

-0,44¢

-0,26¢

-0,961

7 =

Zeeland

0,02¢

-0,12¢

0,00¢

-0,108

8 =

North Holland

0,49¢

0,17¢

-0,04¢

0,631

9 =

Limburg

0,46¢

0,57¢

0,00¢

1,030

10 =

South Holland

0,57¢

0,36¢

0,12¢

1,043

11 =
North Brabant
0,85¢
0,86¢
-0,04¢
1,670
12 =
Flevoland
0,93¢
1,52¢
0,00¢
2,444

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.