Класация по области за 17 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Drenthe

-1,39¢

-1,06¢

-0,01¢

-2,461

2 +2

Overijssel

-0,86¢

-0,72¢

-0,39¢

-1,963

3 -1

Groningen

-0,86¢

-0,96¢

-0,06¢

-1,879

4 -1

Gelderland

-0,63¢

-0,48¢

-0,07¢

-1,175

5 +1

Friesland

-0,24¢

-0,55¢

-0,26¢

-1,050

6 -1

Utrecht

-0,09¢

-0,55¢

0,04¢

-0,599

7 +1

Zeeland

-0,08¢

-0,18¢

0,00¢

-0,266

8 -1

North Holland

0,46¢

0,14¢

-0,04¢

0,567

9 +1

Limburg

0,36¢

0,55¢

0,00¢

0,909

10 -1

South Holland

0,53¢

0,45¢

0,12¢

1,091

11 =
North Brabant
0,87¢
0,89¢
-0,04¢
1,729
12 =
Flevoland
0,95¢
1,49¢
0,00¢
2,444

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.