Класация по области за 14 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Drenthe

-1,24¢

-0,85¢

-0,01¢

-2,102

2 =

Overijssel

-0,82¢

-0,69¢

-0,39¢

-1,903

3 +2

Groningen

-0,69¢

-0,63¢

-0,06¢

-1,379

4 -1

Gelderland

-0,66¢

-0,44¢

-0,07¢

-1,173

5 -1

Utrecht

-0,29¢

-0,69¢

0,04¢

-0,938

6 =

Friesland

-0,18¢

-0,47¢

-0,26¢

-0,918

7 +1

Zeeland

-0,32¢

-0,38¢

0,00¢

-0,698

8 -1

North Holland

0,26¢

0,07¢

-0,04¢

0,294

9 +1

South Holland

0,40¢

0,31¢

0,12¢

0,821

10 -1

Limburg

0,33¢

0,64¢

0,00¢

0,967

11 =
North Brabant
0,72¢
0,76¢
-0,04¢
1,440
12 =
Flevoland
0,93¢
1,42¢
0,00¢
2,349

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.