Класация по области за 28 ноември 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Drenthe

-1,28¢

-0,80¢

-0,01¢

-2,095

2 +2

Gelderland

-1,18¢

-0,67¢

-0,07¢

-1,916

3 -1

Overijssel

-0,69¢

-0,73¢

-0,29¢

-1,704

4 +1

Groningen

-0,66¢

-0,64¢

-0,06¢

-1,355

5 +1

Utrecht

-0,52¢

-0,74¢

-0,06¢

-1,322

6 -3

Zeeland

-0,35¢

-0,59¢

0,00¢

-0,945

7 =

Friesland

0,08¢

-0,24¢

-0,26¢

-0,425

8 =

North Holland

0,46¢

0,18¢

-0,04¢

0,609

9 =

Limburg

0,53¢

0,67¢

0,00¢

1,199

10 =

South Holland

0,69¢

0,61¢

0,12¢

1,412

11 =
North Brabant
0,87¢
0,80¢
-0,04¢
1,631
12 =
Flevoland
1,49¢
1,11¢
0,00¢
2,597

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.