Класация по области за 27 ноември 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Drenthe

-1,31¢

-0,90¢

-0,02¢

-2,231

2 =

Overijssel

-0,80¢

-0,79¢

-0,31¢

-1,895

3 +1

Zeeland

-0,62¢

-0,83¢

0,00¢

-1,445

4 -1

Gelderland

-0,88¢

-0,40¢

-0,08¢

-1,359

5 =

Groningen

-0,59¢

-0,43¢

-0,07¢

-1,096

6 +1

Utrecht

-0,36¢

-0,51¢

0,03¢

-0,842

7 -1

Friesland

-0,10¢

-0,44¢

-0,28¢

-0,822

8 =

North Holland

0,48¢

0,22¢

-0,04¢

0,656

9 =

Limburg

0,47¢

0,62¢

0,00¢

1,091

10 =

South Holland

0,58¢

0,52¢

0,11¢

1,210

11 =
North Brabant
0,87¢
0,84¢
-0,04¢
1,667
12 =
Flevoland
1,43¢
1,10¢
0,00¢
2,533

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.