Класация по области за 29 октомври 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Drenthe

-1,56¢

-1,35¢

-0,02¢

-2,929

2 =

Gelderland

-1,37¢

-0,94¢

-0,07¢

-2,383

3 +1

Overijssel

-0,73¢

-0,87¢

-0,33¢

-1,929

4 +1

Groningen

-0,74¢

-0,77¢

-0,06¢

-1,574

5 -2

Utrecht

-0,67¢

-0,69¢

0,03¢

-1,328

6 =

Friesland

-0,13¢

-0,25¢

-0,27¢

-0,654

7 +1

Zeeland

0,28¢

-0,44¢

0,00¢

-0,155

8 -1

North Holland

0,27¢

0,32¢

-0,04¢

0,551

9 =

Limburg

0,45¢

0,48¢

0,00¢

0,927

10 =

South Holland

0,30¢

0,57¢

0,12¢

0,987

11 =
North Brabant
0,82¢
0,86¢
-0,04¢
1,644
12 =
Flevoland
1,51¢
1,24¢
0,00¢
2,741

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.