Класация по области за 18 октомври 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Drenthe

-1,48¢

-1,15¢

-0,02¢

-2,654

2 -1

Gelderland

-1,15¢

-0,84¢

-0,07¢

-2,063

3 +2

Overijssel

-0,69¢

-0,73¢

-0,33¢

-1,753

4 =

Groningen

-0,87¢

-0,78¢

-0,06¢

-1,714

5 -2

Utrecht

-0,64¢

-0,60¢

0,03¢

-1,206

6 =

Friesland

-0,11¢

-0,27¢

-0,27¢

-0,650

7 +1

Zeeland

0,29¢

-0,34¢

0,00¢

-0,051

8 -1

North Holland

0,34¢

0,26¢

-0,04¢

0,562

9 =

Limburg

0,33¢

0,46¢

0,00¢

0,784

10 =

South Holland

0,40¢

0,39¢

0,12¢

0,907

11 =
North Brabant
0,81¢
0,82¢
-0,04¢
1,587
12 =
Flevoland
1,49¢
1,02¢
0,00¢
2,508

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.