Класация по области за 6 юни 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zeeland

-1,05¢

-1,54¢

0,00¢

-2,589

2 =

Limburg

-0,66¢

-0,57¢

0,00¢

-1,235

3 =

Utrecht

-0,41¢

-0,50¢

0,00¢

-0,911

4 +1

Overijssel

-0,19¢

-0,16¢

-0,17¢

-0,526

5 -1

Gelderland

-0,35¢

-0,15¢

0,00¢

-0,500

6 =

South Holland

-0,01¢

-0,12¢

0,00¢

-0,136

7 =

Groningen

-0,17¢

0,15¢

0,00¢

-0,024

8 +1

North Brabant

0,26¢

0,08¢

0,00¢

0,340

9 -1

Drenthe

-0,08¢

0,45¢

0,00¢

0,378

10 =

Flevoland

0,40¢

0,26¢

0,00¢

0,662

11 =
North Holland
0,57¢
0,56¢
0,00¢
1,124
12 =
Friesland
0,52¢
0,78¢
0,00¢
1,300

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.