Класация по области за 25 май 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zeeland

-0,63¢

-1,23¢

0,00¢

-1,860

2 +1

Utrecht

-0,33¢

-0,52¢

0,00¢

-0,851

3 -1

Limburg

-0,41¢

-0,41¢

0,00¢

-0,818

4 =

Gelderland

-0,28¢

-0,25¢

0,00¢

-0,537

5 =

Overijssel

0,09¢

-0,19¢

-0,17¢

-0,275

6 =

South Holland

0,03¢

-0,16¢

0,00¢

-0,130

7 =

Groningen

-0,11¢

0,04¢

0,00¢

-0,073

8 =

Drenthe

-0,18¢

0,37¢

0,00¢

0,189

9 =

Flevoland

0,25¢

0,17¢

0,00¢

0,423

10 =

North Brabant

0,35¢

0,13¢

0,00¢

0,485

11 =
North Holland
0,41¢
0,42¢
0,00¢
0,828
12 =
Friesland
0,58¢
0,67¢
0,00¢
1,241

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.