Класация по области за 31 март 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +2

Zeeland

-0,90¢

-0,53¢

0,00¢

-1,430

2 =

Limburg

-0,56¢

-0,65¢

0,00¢

-1,211

3 +1

Utrecht

-0,55¢

-0,59¢

0,00¢

-1,133

4 -3

South Holland

-0,88¢

-0,22¢

0,00¢

-1,095

5 =

Gelderland

-0,37¢

-0,34¢

0,00¢

-0,718

6 =

Overijssel

0,09¢

-0,13¢

-0,17¢

-0,214

7 =

North Brabant

-0,10¢

-0,02¢

0,00¢

-0,117

8 =

Flevoland

0,67¢

-0,06¢

0,00¢

0,613

9 =

Groningen

0,36¢

0,28¢

0,00¢

0,641

10 =

North Holland

0,55¢

0,42¢

0,00¢

0,967

11 =
Drenthe
1,08¢
0,17¢
0,00¢
1,249
12 =
Friesland
1,39¢
0,89¢
0,00¢
2,285

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.