Класация по области за 26 март 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Limburg

-0,83¢

-0,96¢

0,00¢

-1,788

2 +2

South Holland

-0,92¢

-0,38¢

0,00¢

-1,301

3 =

Gelderland

-0,74¢

-0,54¢

0,00¢

-1,278

4 -2

Utrecht

-0,83¢

-0,44¢

0,00¢

-1,274

5 =

Zeeland

-0,37¢

-0,62¢

0,00¢

-0,992

6 =

Overijssel

-0,01¢

-0,08¢

-0,17¢

-0,269

7 =

North Brabant

-0,15¢

0,01¢

0,00¢

-0,132

8 =

Flevoland

0,71¢

-0,64¢

0,00¢

0,069

9 =

Groningen

0,38¢

0,21¢

0,00¢

0,582

10 =

Drenthe

0,50¢

0,19¢

0,00¢

0,689

11 =
North Holland
0,22¢
0,61¢
0,00¢
0,837
12 =
Friesland
1,44¢
1,09¢
0,00¢
2,527

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.