Класация по области за 26 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Utrecht

-0,45¢

-0,70¢

0,00¢

-1,152

2 +2

Gelderland

-0,39¢

-0,35¢

0,00¢

-0,733

3 +2

Groningen

-0,19¢

-0,36¢

0,00¢

-0,558

4 -2

Limburg

-0,35¢

-0,19¢

0,00¢

-0,534

5 -2

Zeeland

-0,17¢

-0,29¢

0,00¢

-0,458

6 =

Overijssel

-0,06¢

-0,18¢

-0,17¢

-0,408

7 =

South Holland

-0,09¢

-0,18¢

0,00¢

-0,269

8 =

Drenthe

0,07¢

0,24¢

0,00¢

0,307

9 =

North Brabant

0,21¢

0,31¢

0,00¢

0,515

10 =

North Holland

0,36¢

0,28¢

0,00¢

0,640

11 +1
Flevoland
0,44¢
0,47¢
0,00¢
0,915
12 -1
Friesland
0,48¢
0,48¢
0,00¢
0,954

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.