Класация по области за 23 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zeeland

-0,61¢

-0,35¢

0,00¢

-0,958

2 =

Limburg

-0,53¢

-0,35¢

0,00¢

-0,884

3 =

Utrecht

-0,29¢

-0,57¢

0,00¢

-0,862

4 =

South Holland

-0,30¢

-0,27¢

0,00¢

-0,563

5 =

Gelderland

-0,13¢

-0,30¢

0,00¢

-0,437

6 +1

Groningen

0,08¢

-0,39¢

0,00¢

-0,315

7 -1

Overijssel

-0,00¢

-0,13¢

-0,17¢

-0,301

8 =

North Brabant

0,01¢

0,20¢

0,00¢

0,208

9 +2

Drenthe

0,46¢

0,21¢

0,00¢

0,673

10 =

North Holland

0,44¢

0,24¢

0,00¢

0,683

11 -2
Flevoland
0,23¢
0,52¢
0,00¢
0,751
12 =
Friesland
0,63¢
0,48¢
0,00¢
1,103

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.