Класация по области за 17 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zeeland

-0,72¢

-0,60¢

0,00¢

-1,323

2 =

Limburg

-0,72¢

-0,45¢

0,00¢

-1,167

3 =

Utrecht

-0,53¢

-0,61¢

0,00¢

-1,140

4 =

South Holland

-0,51¢

-0,24¢

0,00¢

-0,747

5 =

Gelderland

-0,22¢

-0,34¢

0,00¢

-0,563

6 =

Overijssel

-0,00¢

-0,09¢

-0,17¢

-0,265

7 =

North Brabant

-0,03¢

0,06¢

0,00¢

0,038

8 =

Groningen

0,11¢

-0,02¢

0,00¢

0,086

9 =

Flevoland

0,09¢

0,04¢

0,00¢

0,133

10 +1

North Holland

0,41¢

0,32¢

0,00¢

0,728

11 -1
Drenthe
0,65¢
0,33¢
0,00¢
0,984
12 =
Friesland
0,68¢
0,61¢
0,00¢
1,298

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.