Класация по области за 14 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zeeland

-0,78¢

-0,77¢

0,00¢

-1,551

2 =

Limburg

-0,73¢

-0,61¢

0,00¢

-1,339

3 =

Utrecht

-0,42¢

-0,49¢

0,00¢

-0,907

4 =

South Holland

-0,46¢

-0,10¢

0,00¢

-0,563

5 =

Gelderland

-0,24¢

-0,22¢

0,00¢

-0,455

6 =

Overijssel

-0,03¢

-0,16¢

-0,17¢

-0,366

7 =

North Brabant

-0,04¢

-0,03¢

0,00¢

-0,073

8 +1

Groningen

0,15¢

0,11¢

0,00¢

0,259

9 -1

Flevoland

0,24¢

0,21¢

0,00¢

0,449

10 =

North Holland

0,46¢

0,48¢

0,00¢

0,937

11 =
Drenthe
0,64¢
0,40¢
0,00¢
1,038
12 =
Friesland
0,69¢
0,61¢
0,00¢
1,301

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.