Класация по области за 3 декември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Drenthe

-0,86¢

-0,98¢

-0,14¢

-1,978

2 -1

Overijssel

-0,65¢

-0,90¢

-0,39¢

-1,936

3 =

Gelderland

-1,03¢

-0,67¢

-0,07¢

-1,770

4 =

Groningen

-0,64¢

-0,65¢

-0,12¢

-1,412

5 =

Utrecht

-0,52¢

-0,30¢

-0,01¢

-0,821

6 =

Friesland

0,35¢

-0,30¢

0,05¢

0,105

7 =

Zeeland

0,27¢

-0,05¢

0,00¢

0,228

8 =

North Holland

0,32¢

0,11¢

-0,04¢

0,389

9 =

Limburg

0,23¢

0,37¢

-0,04¢

0,563

10 =

South Holland

0,57¢

0,54¢

0,07¢

1,176

11 =
North Brabant
0,65¢
0,77¢
-0,05¢
1,367
12 =
Flevoland
1,13¢
1,30¢
0,00¢
2,436

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.