Класация по области за 12 септември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +2

Drenthe

-1,15¢

-0,72¢

-0,13¢

-2,003

2 =

Overijssel

-0,66¢

-0,85¢

-0,37¢

-1,884

3 +1

Groningen

-0,78¢

-0,83¢

-0,10¢

-1,717

4 -3

Gelderland

-0,93¢

-0,59¢

-0,05¢

-1,573

5 =

Utrecht

-0,48¢

-0,33¢

0,02¢

-0,798

6 +2

Zeeland

0,12¢

-0,09¢

0,00¢

0,025

7 =

Friesland

0,22¢

0,01¢

-0,17¢

0,066

8 -2

North Holland

0,33¢

-0,09¢

-0,03¢

0,205

9 =

Limburg

0,17¢

0,45¢

-0,04¢

0,576

10 =

South Holland

0,55¢

0,35¢

0,08¢

0,975

11 +1
Flevoland
0,98¢
0,41¢
0,00¢
1,390
12 -1
North Brabant
0,79¢
0,70¢
-0,05¢
1,444

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.