Класация по области за 25 август 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Drenthe

-1,19¢

-0,90¢

-0,13¢

-2,218

2 +2

Groningen

-0,75¢

-0,92¢

-0,10¢

-1,772

3 =

Overijssel

-0,59¢

-0,76¢

-0,37¢

-1,728

4 -3

Gelderland

-0,95¢

-0,67¢

-0,05¢

-1,674

5 =

Utrecht

-0,46¢

-0,16¢

0,02¢

-0,601

6 +1

Zeeland

0,08¢

-0,19¢

0,00¢

-0,115

7 -1

Friesland

0,33¢

0,04¢

-0,19¢

0,187

8 =

Limburg

0,06¢

0,30¢

-0,04¢

0,316

9 =

North Holland

0,53¢

0,37¢

-0,03¢

0,861

10 =

South Holland

0,53¢

0,65¢

0,08¢

1,252

11 +1
Flevoland
0,90¢
0,50¢
0,00¢
1,395
12 -1
North Brabant
0,86¢
0,72¢
-0,05¢
1,537

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.