Класация по области за 20 август 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Drenthe

-1,27¢

-1,15¢

-0,12¢

-2,540

2 =

Gelderland

-1,00¢

-0,89¢

-0,05¢

-1,938

3 =

Overijssel

-0,56¢

-0,69¢

-0,37¢

-1,619

4 =

Groningen

-0,61¢

-0,81¢

-0,09¢

-1,521

5 =

Utrecht

-0,44¢

-0,39¢

0,03¢

-0,797

6 =

Zeeland

0,07¢

-0,39¢

0,00¢

-0,313

7 =

Friesland

0,23¢

0,05¢

-0,20¢

0,086

8 =

Limburg

0,16¢

0,16¢

-0,04¢

0,286

9 =

North Holland

0,44¢

0,42¢

-0,03¢

0,822

10 =

South Holland

0,50¢

0,47¢

0,08¢

1,041

11 =
Flevoland
0,94¢
0,28¢
0,00¢
1,221
12 =
North Brabant
0,92¢
0,66¢
-0,04¢
1,542

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.