Класация по области за 19 август 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Drenthe

-1,29¢

-1,16¢

-0,12¢

-2,577

2 =

Gelderland

-1,07¢

-0,85¢

-0,05¢

-1,966

3 =

Overijssel

-0,66¢

-0,70¢

-0,37¢

-1,729

4 =

Groningen

-0,74¢

-0,79¢

-0,09¢

-1,619

5 =

Utrecht

-0,58¢

-0,44¢

0,03¢

-1,001

6 =

Zeeland

0,12¢

-0,29¢

0,00¢

-0,170

7 =

Friesland

0,18¢

0,00¢

-0,20¢

-0,016

8 =

Limburg

0,07¢

0,15¢

-0,04¢

0,180

9 =

North Holland

0,30¢

0,38¢

-0,03¢

0,653

10 =

South Holland

0,46¢

0,47¢

0,08¢

1,011

11 =
Flevoland
0,84¢
0,24¢
0,00¢
1,074
12 =
North Brabant
0,90¢
0,67¢
-0,04¢
1,530

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.