Класация по области за 18 август 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Drenthe

-1,16¢

-1,03¢

-0,12¢

-2,316

2 -1

Gelderland

-0,97¢

-0,80¢

-0,05¢

-1,821

3 +1

Overijssel

-0,61¢

-0,69¢

-0,37¢

-1,666

4 -1

Groningen

-0,77¢

-0,72¢

-0,09¢

-1,586

5 =

Utrecht

-0,43¢

-0,36¢

0,03¢

-0,762

6 +1

Zeeland

0,32¢

-0,25¢

0,00¢

0,064

7 -1

Friesland

0,29¢

0,14¢

-0,20¢

0,225

8 =

Limburg

0,12¢

0,18¢

-0,04¢

0,256

9 =

North Holland

0,42¢

0,45¢

-0,03¢

0,846

10 =

South Holland

0,51¢

0,47¢

0,08¢

1,060

11 =
Flevoland
0,98¢
0,29¢
0,00¢
1,272
12 =
North Brabant
0,99¢
0,71¢
-0,04¢
1,652

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.