Класация по области за 17 август 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Gelderland

-1,31¢

-1,03¢

-0,04¢

-2,377

2 -1

Drenthe

-1,03¢

-0,93¢

-0,12¢

-2,081

3 +1

Groningen

-0,86¢

-0,78¢

-0,08¢

-1,728

4 -1

Overijssel

-0,71¢

-0,64¢

-0,36¢

-1,710

5 =

Utrecht

-0,79¢

-0,60¢

-0,07¢

-1,459

6 =

Friesland

0,25¢

0,14¢

-0,19¢

0,208

7 =

Zeeland

0,60¢

-0,02¢

0,00¢

0,577

8 =

Limburg

0,23¢

0,41¢

-0,04¢

0,597

9 =

North Holland

0,34¢

0,37¢

-0,03¢

0,673

10 =

South Holland

0,70¢

0,74¢

0,08¢

1,521

11 =
Flevoland
1,10¢
0,62¢
0,00¢
1,726
12 =
North Brabant
1,03¢
0,84¢
-0,04¢
1,830

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.