Класация по области за 14 август 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Gelderland

-1,42¢

-1,26¢

-0,04¢

-2,724

2 -1

Drenthe

-1,08¢

-1,07¢

-0,11¢

-2,263

3 +2

Utrecht

-0,96¢

-0,89¢

-0,06¢

-1,910

4 -1

Overijssel

-0,72¢

-0,71¢

-0,35¢

-1,776

5 -1

Groningen

-0,74¢

-0,78¢

-0,08¢

-1,597

6 =

Friesland

0,35¢

0,15¢

-0,20¢

0,301

7 +2

North Holland

0,31¢

0,21¢

-0,03¢

0,490

8 -1

Zeeland

0,53¢

0,10¢

0,00¢

0,625

9 -1

Limburg

0,49¢

0,48¢

-0,04¢

0,934

10 =

South Holland

0,63¢

0,74¢

0,08¢

1,454

11 =
North Brabant
0,98¢
0,80¢
-0,04¢
1,743
12 =
Flevoland
1,10¢
0,98¢
0,00¢
2,074

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.