Класация по области за 19 юли 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Drenthe

-1,33¢

-1,14¢

-0,11¢

-2,585

2 +1

Gelderland

-0,90¢

-0,89¢

-0,04¢

-1,823

3 -1

Groningen

-0,86¢

-0,89¢

-0,08¢

-1,819

4 =

Overijssel

-0,71¢

-0,69¢

-0,35¢

-1,753

5 =

Utrecht

-0,40¢

-0,61¢

0,04¢

-0,971

6 =

Friesland

-0,00¢

-0,02¢

-0,22¢

-0,243

7 =

North Holland

0,20¢

0,12¢

-0,03¢

0,289

8 =

Limburg

0,14¢

0,42¢

-0,04¢

0,523

9 =

Zeeland

0,42¢

0,36¢

0,00¢

0,775

10 =

South Holland

0,56¢

0,64¢

0,02¢

1,221

11 =
Flevoland
0,51¢
0,82¢
0,00¢
1,331
12 =
North Brabant
0,80¢
0,87¢
-0,04¢
1,634

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.