Класация по области за 11 юли 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Drenthe

-1,05¢

-1,00¢

-0,11¢

-2,152

2 +1

Groningen

-0,56¢

-0,96¢

-0,08¢

-1,595

3 +1

Overijssel

-0,58¢

-0,61¢

-0,35¢

-1,543

4 -3

Gelderland

-0,74¢

-0,71¢

-0,04¢

-1,481

5 =

Utrecht

-0,20¢

-0,44¢

0,04¢

-0,601

6 =

Friesland

0,24¢

0,15¢

-0,22¢

0,171

7 +1

Zeeland

0,25¢

0,16¢

0,00¢

0,408

8 -1

North Holland

0,26¢

0,18¢

-0,03¢

0,408

9 =

Limburg

0,18¢

0,37¢

-0,04¢

0,521

10 =

South Holland

0,44¢

0,53¢

0,02¢

0,989

11 =
Flevoland
0,51¢
0,77¢
0,00¢
1,282
12 =
North Brabant
0,77¢
0,77¢
-0,04¢
1,504

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.