Класация по области за 21 май 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Drenthe

-1,07¢

-1,04¢

-0,01¢

-2,122

2 =

Gelderland

-0,80¢

-0,86¢

-0,03¢

-1,695

3 =

Overijssel

-0,56¢

-0,70¢

-0,29¢

-1,555

4 =

Groningen

-0,48¢

-0,68¢

-0,09¢

-1,252

5 =

Utrecht

-0,16¢

-0,38¢

0,04¢

-0,500

6 =

Friesland

0,19¢

0,02¢

-0,29¢

-0,089

7 =

North Holland

0,23¢

0,14¢

-0,03¢

0,338

8 =

Zeeland

0,47¢

0,07¢

0,00¢

0,538

9 =

Limburg

0,30¢

0,46¢

-0,03¢

0,727

10 +1

South Holland

0,48¢

0,40¢

0,02¢

0,901

11 -1
Flevoland
0,53¢
0,42¢
0,00¢
0,946
12 =
North Brabant
0,72¢
0,73¢
-0,04¢
1,412

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.