Класация по области за 19 май 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Drenthe

-1,05¢

-1,00¢

-0,01¢

-2,071

2 +1

Overijssel

-0,70¢

-0,79¢

-0,29¢

-1,776

3 -2

Gelderland

-0,84¢

-0,82¢

-0,03¢

-1,690

4 =

Groningen

-0,74¢

-0,74¢

-0,09¢

-1,565

5 =

Utrecht

-0,32¢

-0,30¢

0,04¢

-0,581

6 =

Friesland

0,22¢

0,17¢

-0,29¢

0,099

7 =

North Holland

0,22¢

0,21¢

-0,03¢

0,397

8 =

Zeeland

0,35¢

0,07¢

0,00¢

0,417

9 =

Limburg

0,30¢

0,36¢

-0,03¢

0,624

10 +1

Flevoland

0,58¢

0,33¢

0,00¢

0,908

11 -1
South Holland
0,46¢
0,43¢
0,02¢
0,914
12 =
North Brabant
0,76¢
0,76¢
-0,04¢
1,481

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.