Класация по области за 15 май 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Gelderland

-1,47¢

-1,40¢

-0,03¢

-2,899

2 -1

Drenthe

-1,26¢

-1,04¢

-0,01¢

-2,310

3 =

Overijssel

-0,85¢

-0,74¢

-0,28¢

-1,867

4 =

Groningen

-0,77¢

-0,81¢

-0,08¢

-1,658

5 =

Utrecht

-0,71¢

-0,73¢

-0,03¢

-1,465

6 =

Friesland

0,26¢

0,14¢

-0,30¢

0,098

7 =

North Holland

0,26¢

0,13¢

-0,02¢

0,360

8 +1

Zeeland

0,51¢

0,32¢

0,00¢

0,833

9 -1

Limburg

0,41¢

0,50¢

-0,03¢

0,880

10 =

South Holland

0,63¢

0,66¢

0,02¢

1,314

11 +1
North Brabant
0,85¢
0,88¢
-0,03¢
1,703
12 -1
Flevoland
1,01¢
0,82¢
0,00¢
1,826

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.