Класация по области за 21 април 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zeeland

-0,90¢

-0,32¢

0,00¢

-1,220

2 =

Gelderland

-0,51¢

-0,62¢

0,00¢

-1,131

3 +1

Groningen

-0,31¢

-0,32¢

0,00¢

-0,633

4 -1

Overijssel

-0,19¢

-0,22¢

-0,18¢

-0,588

5 =

Utrecht

0,10¢

-0,47¢

0,00¢

-0,365

6 =

Limburg

-0,13¢

-0,08¢

0,00¢

-0,214

7 =

South Holland

0,14¢

-0,02¢

0,00¢

0,119

8 =

North Holland

0,03¢

0,15¢

0,00¢

0,186

9 +3

Drenthe

0,30¢

0,27¢

0,00¢

0,562

10 =

North Brabant

0,23¢

0,35¢

0,00¢

0,577

11 -2
Flevoland
0,68¢
-0,07¢
0,00¢
0,611
12 -1
Friesland
0,31¢
0,51¢
0,00¢
0,820

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.