Класация по области за 20 април 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zeeland

-1,03¢

-0,25¢

0,00¢

-1,282

2 =

Gelderland

-0,35¢

-0,58¢

0,00¢

-0,936

3 =

Overijssel

-0,31¢

-0,18¢

-0,18¢

-0,673

4 =

Groningen

-0,27¢

-0,22¢

0,00¢

-0,497

5 =

Utrecht

0,17¢

-0,34¢

0,00¢

-0,175

6 =

Limburg

0,07¢

-0,03¢

0,00¢

0,042

7 =

South Holland

0,12¢

0,02¢

0,00¢

0,142

8 =

North Holland

0,12¢

0,18¢

0,00¢

0,295

9 +3

Flevoland

0,67¢

0,01¢

0,00¢

0,671

10 =

North Brabant

0,32¢

0,37¢

0,00¢

0,689

11 =
Friesland
0,17¢
0,53¢
0,00¢
0,702
12 -3
Drenthe
0,40¢
0,34¢
0,00¢
0,748

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.