Класация по области за 22 февруари 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Gelderland

-0,51¢

-0,45¢

0,00¢

-0,954

2 -1

Groningen

-0,38¢

-0,57¢

0,00¢

-0,948

3 =

Overijssel

-0,22¢

-0,21¢

-0,18¢

-0,607

4 +2

Zeeland

-0,20¢

-0,30¢

0,00¢

-0,496

5 -1

Utrecht

0,05¢

-0,44¢

0,00¢

-0,388

6 +1

Limburg

-0,04¢

0,17¢

0,00¢

0,128

7 +2

Drenthe

0,13¢

0,36¢

0,00¢

0,488

8 =

South Holland

0,27¢

0,26¢

0,00¢

0,536

9 -4

Flevoland

0,23¢

0,53¢

0,00¢

0,769

10 =

Friesland

0,36¢

0,42¢

0,00¢

0,788

11 =
North Holland
0,56¢
0,25¢
0,00¢
0,808
12 =
North Brabant
0,47¢
0,59¢
0,00¢
1,061

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.