Класация по области за 16 януари 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +2

Utrecht

-2,19¢

-0,25¢

0,00¢

-2,447

2 =

Groningen

-1,64¢

-0,72¢

0,00¢

-2,356

3 -2

Flevoland

-2,08¢

0,05¢

0,00¢

-2,026

4 =

Limburg

-1,81¢

-0,09¢

0,00¢

-1,902

5 =

Gelderland

-0,92¢

-0,29¢

0,00¢

-1,216

6 =

Zeeland

0,01¢

-0,50¢

0,00¢

-0,489

7 +1

Overijssel

0,57¢

-0,51¢

-0,19¢

-0,125

8 -1

Drenthe

-0,43¢

0,69¢

0,00¢

0,262

9 =

South Holland

0,29¢

0,18¢

0,00¢

0,475

10 +2

North Holland

1,43¢

-0,12¢

0,00¢

1,313

11 -1
North Brabant
0,93¢
0,44¢
0,00¢
1,376
12 -1
Friesland
1,67¢
0,41¢
0,00¢
2,079

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.