Класация по области за 12 януари 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +2

Gelderland

-0,51¢

-0,50¢

0,00¢

-1,018

2 =

Utrecht

-0,53¢

-0,41¢

0,00¢

-0,932

3 +4

Overijssel

-0,07¢

-0,59¢

-0,19¢

-0,846

4 -3

Zeeland

-0,21¢

-0,46¢

0,00¢

-0,670

5 +1

Groningen

-0,07¢

-0,56¢

0,00¢

-0,629

6 -1

Limburg

-0,28¢

-0,23¢

0,00¢

-0,507

7 -3

Flevoland

-0,00¢

-0,01¢

0,00¢

-0,011

8 +2

North Holland

0,18¢

-0,02¢

0,00¢

0,161

9 -1

South Holland

0,11¢

0,16¢

0,00¢

0,272

10 -1

Drenthe

0,50¢

0,40¢

0,00¢

0,906

11 +1
Friesland
0,44¢
0,48¢
0,00¢
0,921
12 -1
North Brabant
0,58¢
0,36¢
0,00¢
0,943

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.