Класация по области за 7 декември 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +2

Zeeland

-0,60¢

-0,87¢

-0,78¢

-2,254

2 -1

Gelderland

-0,87¢

-0,74¢

-0,63¢

-2,238

3 +1

Limburg

-0,62¢

-0,45¢

-0,81¢

-1,874

4 +2

Flevoland

-0,13¢

-0,25¢

-0,87¢

-1,255

5 -3

Groningen

0,20¢

-0,12¢

-1,08¢

-1,001

6 +2

Overijssel

-0,17¢

-0,22¢

-0,25¢

-0,639

7 -2

Utrecht

0,30¢

-0,52¢

-0,35¢

-0,571

8 -1

South Holland

-0,12¢

-0,27¢

0,10¢

-0,290

9 =

North Brabant

0,39¢

0,22¢

0,19¢

0,795

10 =

Drenthe

0,75¢

0,42¢

0,21¢

1,381

11 =
North Holland
0,50¢
0,47¢
0,73¢
1,704
12 =
Friesland
0,55¢
0,99¢
1,01¢
2,559

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.