Класация по области за 6 декември 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +2

Gelderland

-0,79¢

-0,66¢

-0,53¢

-1,984

2 -1

Groningen

-0,19¢

-0,08¢

-1,69¢

-1,969

3 -1

Zeeland

0,04¢

-0,93¢

-1,02¢

-1,917

4 =

Limburg

-0,29¢

-0,39¢

-0,93¢

-1,605

5 +1

Utrecht

-0,72¢

-0,17¢

-0,24¢

-1,132

6 -1

Flevoland

0,03¢

-0,35¢

-0,69¢

-1,004

7 +1

South Holland

-0,60¢

-0,28¢

0,14¢

-0,742

8 -1

Overijssel

-0,09¢

-0,15¢

-0,34¢

-0,581

9 =

North Brabant

0,38¢

0,21¢

0,32¢

0,905

10 =

Drenthe

0,95¢

0,45¢

-0,30¢

1,100

11 =
North Holland
0,32¢
0,44¢
0,78¢
1,541
12 =
Friesland
1,39¢
1,06¢
1,01¢
3,472

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.