Класация по области за 17 ноември 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Groningen

-0,27¢

-0,57¢

-1,69¢

-2,533

2 =

Zeeland

-0,47¢

-0,75¢

-1,02¢

-2,240

3 =

Limburg

-0,52¢

-0,54¢

-0,93¢

-1,981

4 =

Gelderland

-0,82¢

-0,50¢

-0,53¢

-1,849

5 =

Utrecht

-0,37¢

-0,53¢

-0,24¢

-1,141

6 =

Overijssel

-0,31¢

-0,31¢

-0,34¢

-0,954

7 =

Flevoland

-0,12¢

0,09¢

-0,69¢

-0,710

8 =

South Holland

-0,58¢

0,09¢

0,14¢

-0,354

9 =

Drenthe

0,90¢

0,20¢

-0,30¢

0,791

10 =

North Brabant

0,40¢

0,34¢

0,32¢

1,055

11 =
North Holland
0,70¢
0,70¢
0,78¢
2,176
12 =
Friesland
1,09¢
0,95¢
1,01¢
3,057

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.