Класация по области за 24 септември 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Groningen

-0,76¢

-0,70¢

-1,64¢

-3,100

2 =

Gelderland

-0,92¢

-0,53¢

-0,49¢

-1,937

3 =

Zeeland

-0,27¢

-0,62¢

-1,01¢

-1,898

4 =

Limburg

-0,34¢

-0,26¢

-0,89¢

-1,487

5 =

Utrecht

-0,41¢

-0,64¢

-0,19¢

-1,238

6 =

Flevoland

0,06¢

-0,36¢

-0,65¢

-0,944

7 =

Overijssel

-0,29¢

-0,21¢

-0,30¢

-0,809

8 =

South Holland

-0,14¢

0,01¢

0,18¢

0,048

9 =

Drenthe

0,19¢

0,57¢

-0,29¢

0,479

10 =

North Brabant

0,48¢

0,43¢

0,35¢

1,268

11 =
North Holland
0,46¢
0,42¢
0,79¢
1,675
12 =
Friesland
0,53¢
0,68¢
1,02¢
2,231

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.