Класация по области за 20 септември 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Groningen

-0,72¢

-0,93¢

-1,64¢

-3,292

2 =

Zeeland

-0,26¢

-0,65¢

-1,01¢

-1,917

3 =

Gelderland

-0,80¢

-0,58¢

-0,49¢

-1,878

4 =

Limburg

-0,28¢

-0,20¢

-0,89¢

-1,361

5 +1

Utrecht

-0,34¢

-0,64¢

-0,19¢

-1,168

6 -1

Overijssel

-0,54¢

-0,28¢

-0,30¢

-1,131

7 =

Flevoland

0,15¢

-0,36¢

-0,65¢

-0,861

8 =

Drenthe

0,07¢

0,44¢

-0,29¢

0,221

9 =

South Holland

0,04¢

0,06¢

0,18¢

0,283

10 =

North Brabant

0,55¢

0,37¢

0,35¢

1,275

11 =
North Holland
0,41¢
0,35¢
0,79¢
1,556
12 =
Friesland
0,53¢
0,66¢
1,02¢
2,210

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.