Класация по области за 19 юни 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Groningen

-1,20¢

-0,85¢

-1,64¢

-3,694

2 =

Zeeland

-1,43¢

-0,35¢

-1,01¢

-2,795

3 =

Gelderland

-0,86¢

-0,62¢

-0,49¢

-1,977

4 =

Utrecht

-1,02¢

-0,28¢

-0,19¢

-1,493

5 =

Limburg

-0,04¢

-0,29¢

-0,89¢

-1,208

6 =

Overijssel

-0,62¢

0,01¢

-0,30¢

-0,917

7 +1

Drenthe

-0,37¢

0,24¢

-0,29¢

-0,414

8 -1

Flevoland

0,60¢

0,05¢

-0,65¢

0,008

9 =

South Holland

-0,01¢

0,01¢

0,18¢

0,178

10 =

North Brabant

0,40¢

0,46¢

0,35¢

1,219

11 =
Friesland
0,32¢
0,33¢
1,02¢
1,672
12 =
North Holland
1,11¢
0,60¢
0,79¢
2,505

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.