Класация по области за 16 май 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Groningen

-1,59¢

-1,13¢

-1,64¢

-4,362

2 +1

Gelderland

-0,92¢

-0,51¢

-0,49¢

-1,921

3 -1

Flevoland

-0,47¢

-0,36¢

-0,65¢

-1,475

4 +2

Zeeland

-0,12¢

-0,01¢

-1,01¢

-1,144

5 -1

Limburg

0,03¢

-0,14¢

-0,89¢

-0,993

6 -1

Overijssel

-0,49¢

-0,05¢

-0,30¢

-0,847

7 +1

Utrecht

-0,72¢

0,20¢

-0,19¢

-0,710

8 -1

Drenthe

-0,41¢

0,02¢

-0,29¢

-0,673

9 =

South Holland

0,22¢

0,39¢

0,18¢

0,788

10 =

North Brabant

0,48¢

0,40¢

0,35¢

1,232

11 =
Friesland
0,53¢
0,10¢
1,02¢
1,650
12 =
North Holland
0,54¢
0,50¢
0,79¢
1,836

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.