Класация по области за 22 февруари 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Groningen

-1,16¢

-1,13¢

-1,64¢

-3,931

2 +1

Gelderland

-0,76¢

-0,60¢

-0,49¢

-1,857

3 -1

Flevoland

-0,36¢

-0,83¢

-0,65¢

-1,835

4 =

Zeeland

-0,38¢

-0,37¢

-1,01¢

-1,770

5 =

Limburg

-0,24¢

-0,21¢

-0,89¢

-1,337

6 =

Utrecht

-0,61¢

-0,18¢

-0,19¢

-0,977

7 =

Overijssel

-0,25¢

0,01¢

-0,30¢

-0,545

8 =

Drenthe

0,01¢

-0,14¢

-0,29¢

-0,408

9 =

South Holland

-0,36¢

0,03¢

0,18¢

-0,148

10 =

North Brabant

0,47¢

0,47¢

0,35¢

1,291

11 =
North Holland
0,56¢
0,99¢
0,79¢
2,347
12 =
Friesland
0,95¢
0,46¢
1,02¢
2,425

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.