Класация по области за 21 януари 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Groningen

-1,98¢

-1,15¢

-1,68¢

-4,810

2 +1

Gelderland

-0,69¢

-0,48¢

-0,53¢

-1,704

3 -1

Zeeland

-0,10¢

-0,53¢

-1,05¢

-1,684

4 =

Flevoland

-0,64¢

-0,31¢

-0,67¢

-1,628

5 =

Drenthe

-0,63¢

-0,19¢

-0,31¢

-1,132

6 =

Limburg

0,11¢

-0,20¢

-0,92¢

-1,001

7 =

Utrecht

-0,15¢

-0,38¢

-0,22¢

-0,750

8 =

Overijssel

-0,26¢

-0,07¢

-0,33¢

-0,663

9 =

South Holland

0,01¢

0,03¢

0,14¢

0,180

10 =

Friesland

0,42¢

0,04¢

0,99¢

1,449

11 =
North Brabant
0,57¢
0,59¢
0,33¢
1,490
12 =
North Holland
0,71¢
0,68¢
0,76¢
2,155

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.