Класация по области за 18 януари 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Groningen

-1,84¢

-1,17¢

-1,68¢

-4,691

2 =

Zeeland

-0,26¢

-0,69¢

-1,05¢

-2,005

3 =

Gelderland

-0,61¢

-0,43¢

-0,53¢

-1,570

4 +1

Drenthe

-0,69¢

-0,38¢

-0,31¢

-1,373

5 -1

Flevoland

-0,48¢

-0,21¢

-0,67¢

-1,365

6 =

Limburg

0,09¢

-0,10¢

-0,92¢

-0,928

7 =

Utrecht

-0,24¢

-0,37¢

-0,22¢

-0,830

8 =

Overijssel

-0,34¢

-0,03¢

-0,33¢

-0,702

9 =

South Holland

0,12¢

-0,02¢

0,14¢

0,240

10 =

Friesland

0,36¢

-0,16¢

0,99¢

1,188

11 =
North Brabant
0,53¢
0,50¢
0,33¢
1,356
12 =
North Holland
0,66¢
0,46¢
0,76¢
1,881

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.