Класация по области за 15 декември 2017г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Groningen

-1,58¢

-1,00¢

-1,64¢

-4,218

2 =

Zeeland

-0,65¢

-0,40¢

-0,97¢

-2,024

3 =

Gelderland

-0,73¢

-0,59¢

-0,48¢

-1,803

4 =

Flevoland

-0,68¢

-0,34¢

-0,65¢

-1,664

5 =

Limburg

-0,24¢

-0,21¢

-0,89¢

-1,344

6 =

Overijssel

-0,67¢

-0,19¢

-0,31¢

-1,167

7 =

Drenthe

-0,65¢

-0,12¢

-0,31¢

-1,080

8 =

Utrecht

-0,16¢

-0,24¢

-0,01¢

-0,417

9 =

South Holland

0,06¢

0,14¢

0,18¢

0,376

10 =

North Brabant

0,54¢

0,41¢

0,35¢

1,299

11 =
Friesland
0,79¢
0,08¢
1,02¢
1,891
12 =
North Holland
0,81¢
0,56¢
0,79¢
2,161

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.