Класация по области за 17 октомври 2017г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Groningen

-1,66¢

-1,35¢

-1,64¢

-4,651

2 =

Zeeland

-0,52¢

-0,54¢

-0,97¢

-2,030

3 =

Gelderland

-0,66¢

-0,55¢

-0,48¢

-1,687

4 =

Limburg

-0,49¢

-0,20¢

-0,89¢

-1,578

5 =

Flevoland

-0,22¢

-0,35¢

-0,65¢

-1,218

6 +1

Overijssel

-0,46¢

-0,42¢

-0,31¢

-1,185

7 -1

Drenthe

-0,22¢

-0,56¢

-0,31¢

-1,094

8 =

Utrecht

-0,25¢

-0,44¢

-0,01¢

-0,700

9 =

South Holland

-0,18¢

0,14¢

0,18¢

0,141

10 =

North Brabant

0,47¢

0,52¢

0,35¢

1,349

11 =
Friesland
0,75¢
0,08¢
1,02¢
1,861
12 =
North Holland
0,54¢
0,62¢
0,79¢
1,950

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.