Класация по области за 20 септември 2017г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Groningen

-1,46¢

-0,84¢

-1,65¢

-3,945

2 =

Zeeland

-0,48¢

-0,45¢

-1,10¢

-2,032

3 =

Gelderland

-0,64¢

-0,40¢

-0,49¢

-1,534

4 =

Limburg

-0,28¢

-0,26¢

-0,90¢

-1,435

5 =

Flevoland

-0,21¢

-0,16¢

-0,65¢

-1,030

6 =

Drenthe

-0,40¢

-0,09¢

-0,31¢

-0,810

7 =

Overijssel

-0,17¢

-0,03¢

-0,32¢

-0,516

8 =

Utrecht

0,02¢

-0,32¢

-0,02¢

-0,313

9 =

South Holland

-0,12¢

0,08¢

0,17¢

0,125

10 =

North Brabant

0,58¢

0,51¢

0,35¢

1,434

11 =
North Holland
0,59¢
0,40¢
0,78¢
1,771
12 =
Friesland
0,57¢
0,36¢
1,01¢
1,945

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.