Класация по области за 12 януари 2017г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Groningen

-3,73¢

-2,61¢

-3,16¢

-9,503

2 =

Flevoland

-1,42¢

-0,69¢

-0,77¢

-2,879

3 =

Gelderland

-0,92¢

-0,57¢

-0,42¢

-1,914

4 =

Drenthe

-0,60¢

-0,21¢

-0,17¢

-0,987

5 =

Overijssel

-0,62¢

-0,35¢

0,01¢

-0,959

6 =

Zeeland

0,17¢

0,18¢

-1,26¢

-0,904

7 =

Friesland

0,20¢

0,03¢

-0,72¢

-0,500

8 +1

South Holland

-0,16¢

0,09¢

-0,19¢

-0,259

9 -1

Limburg

0,40¢

0,12¢

-0,71¢

-0,191

10 =

Utrecht

0,38¢

-0,30¢

0,04¢

0,120

11 =
North Holland
0,44¢
0,38¢
0,57¢
1,385
12 =
North Brabant
0,85¢
0,46¢
0,68¢
1,996

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.