Класация по области за 11 януари 2017г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Groningen

-3,65¢

-2,67¢

-3,10¢

-9,417

2 =

Flevoland

-1,23¢

-0,65¢

-0,72¢

-2,604

3 =

Gelderland

-0,74¢

-0,50¢

-0,38¢

-1,611

4 =

Drenthe

-0,51¢

-0,29¢

-0,10¢

-0,903

5 =

Overijssel

-0,54¢

-0,38¢

0,07¢

-0,854

6 =

Zeeland

0,37¢

0,24¢

-1,24¢

-0,630

7 =

Friesland

0,27¢

-0,03¢

-0,69¢

-0,443

8 =

Limburg

0,38¢

0,02¢

-0,66¢

-0,258

9 =

South Holland

-0,01¢

0,09¢

-0,15¢

-0,070

10 =

Utrecht

0,24¢

-0,25¢

0,09¢

0,071

11 =
North Holland
0,55¢
0,26¢
0,61¢
1,419
12 =
North Brabant
0,89¢
0,44¢
0,74¢
2,073

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.