<< Май 2018 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
 
1  A95: 1,691€/л
 ДИЗ: 1,390€/л
 ГАЗ: 0,673€/л 
2  A95: 1,692€/л
 ДИЗ: 1,391€/л
 ГАЗ: 0,673€/л 
3  A95: 1,693€/л
 ДИЗ: 1,393€/л
 ГАЗ: 0,673€/л 
4  A95: 1,695€/л
 ДИЗ: 1,394€/л
 ГАЗ: 0,673€/л 
5  A95: 1,695€/л
 ДИЗ: 1,394€/л
 ГАЗ: 0,673€/л 
6  A95: 1,695€/л
 ДИЗ: 1,394€/л
 ГАЗ: 0,673€/л 
7  A95: 1,695€/л
 ДИЗ: 1,394€/л
 ГАЗ: 0,673€/л 
8  A95: 1,696€/л
 ДИЗ: 1,395€/л
 ГАЗ: 0,673€/л 
9  A95: 1,697€/л
 ДИЗ: 1,398€/л
 ГАЗ: 0,673€/л 
10  A95: 1,702€/л
 ДИЗ: 1,402€/л
 ГАЗ: 0,673€/л 
11  A95: 1,703€/л
 ДИЗ: 1,404€/л
 ГАЗ: 0,673€/л 
12  A95: 1,707€/л
 ДИЗ: 1,407€/л
 ГАЗ: 0,673€/л 
13  A95: 1,708€/л
 ДИЗ: 1,408€/л
 ГАЗ: 0,673€/л 
14  A95: 1,709€/л
 ДИЗ: 1,409€/л
 ГАЗ: 0,673€/л 
15  A95: 1,710€/л
 ДИЗ: 1,412€/л
 ГАЗ: 0,673€/л 
16  A95: 1,712€/л
 ДИЗ: 1,415€/л
 ГАЗ: 0,673€/л 
17  A95: 1,717€/л
 ДИЗ: 1,421€/л
 ГАЗ: 0,673€/л 
18  A95: 1,723€/л
 ДИЗ: 1,427€/л
 ГАЗ: 0,673€/л 
19  A95: 1,726€/л
 ДИЗ: 1,429€/л
 ГАЗ: 0,673€/л 
20  A95: 1,726€/л
 ДИЗ: 1,430€/л
 ГАЗ: 0,673€/л 
21  A95: 1,727€/л
 ДИЗ: 1,430€/л
 ГАЗ: 0,673€/л 
22  A95: 1,728€/л
 ДИЗ: 1,432€/л
 ГАЗ: 0,673€/л 
23  A95: 1,729€/л
 ДИЗ: 1,435€/л
 ГАЗ: 0,673€/л 
24  A95: 1,730€/л
 ДИЗ: 1,437€/л
 ГАЗ: 0,673€/л 
25  A95: 1,731€/л
 ДИЗ: 1,440€/л
 ГАЗ: 0,673€/л 
26  A95: 1,734€/л
 ДИЗ: 1,443€/л
 ГАЗ: 0,673€/л 
27  A95: 1,734€/л
 ДИЗ: 1,443€/л
 ГАЗ: 0,673€/л 
28  A95: 1,734€/л
 ДИЗ: 1,443€/л
 ГАЗ: 0,673€/л 
29  A95: 1,735€/л
 ДИЗ: 1,443€/л
 ГАЗ: 0,673€/л 
30  A95: 1,735€/л
 ДИЗ: 1,446€/л
 ГАЗ: 0,673€/л 
31  A95: 1,734€/л
 ДИЗ: 1,446€/л
 ГАЗ: 0,673€/л