<< Декември 2017 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
    
1  A95: 1,659€/л
 ДИЗ: 1,338€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
2  A95: 1,658€/л
 ДИЗ: 1,338€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
3  A95: 1,658€/л
 ДИЗ: 1,337€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
4  A95: 1,657€/л
 ДИЗ: 1,337€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
5  A95: 1,658€/л
 ДИЗ: 1,337€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
6  A95: 1,657€/л
 ДИЗ: 1,337€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
7  A95: 1,657€/л
 ДИЗ: 1,336€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
8  A95: 1,655€/л
 ДИЗ: 1,334€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
9  A95: 1,654€/л
 ДИЗ: 1,333€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
10  A95: 1,654€/л
 ДИЗ: 1,333€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
11  A95: 1,654€/л
 ДИЗ: 1,333€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
12  A95: 1,653€/л
 ДИЗ: 1,333€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
13  A95: 1,652€/л
 ДИЗ: 1,332€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
14  A95: 1,652€/л
 ДИЗ: 1,335€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
15  A95: 1,653€/л
 ДИЗ: 1,337€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
16  A95: 1,651€/л
 ДИЗ: 1,337€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
17  A95: 1,650€/л
 ДИЗ: 1,337€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
18  A95: 1,650€/л
 ДИЗ: 1,337€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
19  A95: 1,650€/л
 ДИЗ: 1,337€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
20  A95: 1,651€/л
 ДИЗ: 1,337€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
21  A95: 1,651€/л
 ДИЗ: 1,337€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
22  A95: 1,651€/л
 ДИЗ: 1,338€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
23  A95: 1,651€/л
 ДИЗ: 1,338€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
24  A95: 1,651€/л
 ДИЗ: 1,338€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
25  A95: 1,651€/л
 ДИЗ: 1,338€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
26  A95: 1,651€/л
 ДИЗ: 1,338€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
27  A95: 1,651€/л
 ДИЗ: 1,338€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
28  A95: 1,651€/л
 ДИЗ: 1,338€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
29  A95: 1,651€/л
 ДИЗ: 1,339€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
30  A95: 1,651€/л
 ДИЗ: 1,340€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
31  A95: 1,651€/л
 ДИЗ: 1,341€/л
 ГАЗ: 0,674€/л